شهادت آن مظلوم ...
حسین از یک سو هدف خلقت و از سوی دیگر مقام انسان را به جهانیان گوشزد کرد
تاریخ انتشار : 1401/5/17
بازدید : 108
زمان انتشار : 12:28:00

سلام بر حسین، سلام بر مظلومی که هدف و مسیر خلقت را با شهادت مظلومانه اش به همه انسان ها خصوصاً مسلمانان یادآوری کرد. مسیری که در پی آن باید بر سر عشق ورزی حق، ایستاد و نهراسید و تمام وجود را نثار آن حقیقت زیبا نمود. حسین همچنین توانست عظمت و توانایی انسان را به تمام کسانی که مقام خود را دست کم می گیرند، گوشزد و حقیقت آن را به رخ انسانگرایان بکشاند.  شهادت آن بزرگمرد بر تمام دوستان خدا و ولایتمداران تسلیت باد. 

ارسال نظر