تجلی محبت حق و دنیای سیاست
چه کسی است که محبت ذات مقدس حق را نبیند که چطور آن همه قدرت به یک باره فرو ریخت و خائنانی که نام ایرانی بودن را به یدک می کشیدند، مأیوس شدند. شاید کسی نخواهد این پیروزی به چشم بیاید اما باید دست قدرت خدا را بالعیان دید. این ترامپ نبود که رفت بلکه این دنیایی از توطئه ها بود که کنار رفت و هر قدر هم که این چند روزه تلاش کند باز نمی تواند اضمحلالش را مخفی کند ...
تاریخ انتشار : 1399/10/5
بازدید : 577
زمان انتشار : 07:57:00

دنیای سیاست دنیای عجیبی است. یکی از عجایب آن این است که افراد نمی فهمند چطور زمان می گذرد و چه زود ورق برمی گردد و همه چیز تغییر می کند. در تاریخ زیاد بودند افرادی که قدرتشان را به دیگران تحمیل کردند و فریب صندلی و مقامشان را خوردند اما پوشالی بودن قدرتشان و اصلاً وجود بی مقدارشان خیلی زود آشکار شد. خدای متعال گویا عهد بسته که پادشاهان مستبد را با فضاحت از قدرت برکنار کند و این باید درسی برای ما باشد که بدانیم غره شدن به چند روز قدرت فایده ای نخواهد داشت.

فرقی نمی کند چه ترامپ باشی و چه مدیر و رئیس یک اداره ... بدان خیلی زودتر از آنچه فکرش را می کنی اوضاع تغییر می کند... جمله حکیمانه رهبر معظم در باره ترامپ که تحریم ها را رسانه ای می کرد و امضای شومش را به همگان نشان می داد کم کم دارد هویدا می شود که بدن خیلی از مخالفان این کشور طعمه مار و مور خواهد شد اما کشور همچنان پابرجا می ماند.

هرچند مردم این کشور عادت کرده اند به پیروزی های مختلف و گذر از دشمنان ریز و درشت ... اما لااقل برای شکر منعم هم که شده نباید فراموش کنیم آن که کمر همت بست برای نابودی این مرز و بوم، کشوری بود که قدرت نظامی و سیاسی و اطلاعاتی او کم نظیر است. امریکا برای بسیاری از قدرتمندان عالم حتی نامش وحشت آور است تا چه رسد به آن که بخواهد تمام همتش را برای نابودی جایی و کسانی به کار گیرد.

از آن بالاتر او در مخالفت به هیچ وجه تنها نبود. بسیاری از درون که هنوزم هستند کمک کار او بودند... از محتکران سودجو گرفته تا پادوهای سیاسی وی در داخل که کلمه به کلمه اهداف او را در کشور پیاده می کردند. رسانه ها که جای خود برخی از آن ها گویی هر روز دستورالعمل می گیرند که چه بنویسند و چه بگویند...

چه کسی است که محبت ذات مقدس حق را نبیند که چطور آن همه قدرت به یک باره فرو ریخت و خائنانی که نام ایرانی بودن را به یدک می کشیدند، مأیوس شدند. شاید کسی نخواهد این پیروزی به چشم بیاید اما باید دست قدرت خدا را بالعیان دید. این ترامپ نبود که رفت بلکه این دنیایی از توطئه ها بود که کنار رفت و هر قدر هم که این چند روزه تلاش کند باز نمی تواند اضمحلالش را مخفی کند ...

 

باید بدانیم این شکست ابعاد مختلفی دارد. کمتر کسی نیست که بعد از شکست ترامپ نداند چقدر امریکا پلید و در عین حال ضعیف است. نه این که امریکا به طور مستقل ضعیف است بلکه اساس قدرت قدرتمندان امروزه در برابر قدرت حق طلبی انسان و یاریی که خدا به او می کند به پشیزی نمی ارزد.  قدرت انسانی که به خدا توکل می کند و دست به زانوی خود می گذارد و بلند می شود چقدر می تواند همه معادلات را به هم بریزد ...

 
ارسال نظر