از نگاه فلسفه اسلامی هدف زندگی چیست؟
کمال انسان در حشر با حضرت حق "جل ذکره" می باشد، او جمیل مطلق است او لذت محض است و انسان بی نهایت طلب تنها با اتصال به شعاع نوری او ارضاء خواهد شد.
تاریخ انتشار : 1396/1/28
بازدید : 1213
منبع: حوزه نیوز

سوال

هدف زندگی از دیدگاه های مختلف قابل بحث است اما آیا می توان از نگاه فلسفی آن را بررسی کرد؟

پاسخ

استاد حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا فیاضی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رییس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی در جواب می گوید:

از نظر عقل فلسفی خدا کمال محض است و انسان می تواند با این کمال محض ارتباط وجودی برقرار کند لذا تنها مطلوب بالذات در عالم وجود ارتباط و ملاقات با حضرت حق جل اسمه می باشد که عرفا به این مقام، «عندیت» می گویند و قرآن نیز این مقام را در آیات فراوانی بیان کرده است من جمله در آیات 54 و 55 سوره قمر می فرماید:

«إنَّ المْتَّقِینَ فی جَنَّتٍ وَ نهَرٍ* فی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیکٍ مُّقْتَدِرِ»

ترجمه: پرهیزگاران در باغها و نهرهای بهشتی جای دارند. در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر.

این «عندیت» یک مقام نوری خاص است که ممکن تمام فقر خویش را در این مقام مشاهده می کند و لذا تمام اتکاء خویش بر واجب را به مشاهده می نشیند.

کمال انسان در حشر با حضرت حق "جل ذکره" می باشد، او جمیل مطلق است او لذت محض است و انسان بی نهایت طلب تنها با اتصال به شعاع نوری او ارضاء خواهد شد.

 

ارسال نظر