آیا ما به لحاظ علمی مدیون غربیم؟
ویل دورانت جابربن حیان را مبدع و پدر علم شیمی می داند. مؤسس علم جبر کسی جز خوارزمی نیست و بسیاری از علوم مانند علم پزشکی با کتب ارزشمند دانشمندان اسلامی مانند زکریای رازی و ابن سینا تدریس و سبب رشد آن ها شده است. این ها تنها بخشی از پیشرفت های علمی اسلام بود
تاریخ انتشار : 1395/12/13
بازدید : 2715

سوال

از اساتید دانشگاه جمله ای را طرح کرد که شاید در بدو امر چندان غریب نبود اما نکته ای قابل توجه در آن بود که باید بررسی شود. او می گفت ما مدیون پیشرفت های غرب هستیم و این مسأله را با اوصافی همراه کرد که افرادی که گوش می کردند سر به تأیید تکان دادند.

پاسخ

در برابر این سخن باید گفت اگر به تاریخ استعمار غرب مراجعه کنیم، متوجه خواهیم شد که نه تنها ما مدیون نیستیم بلکه سال های سال از آن ها بابت بدبختیهای علمیی که به ملت و مملکت ما تحمیل کرده اند، طلبکاریم:

 

  1. بنا به مستندات کاملاً متقن که از گفتار خود غربی ها بدست آمده بسیاری از ابداعات و اختراعات و علومی که امروزه به نام غرب به ثبت رسیده، ثمره تلاش اندیشمندان اسلامی است. ویل دورانت در جلد 4 ص311 کتاب مشهور تاریخ تمدن به این موضوع در باره علم شیمی اشاره کرده  و جابربن حیان را مبدع و پدر علم شیمی می داند. مؤسس علم جبر کسی جز خوارزمی نیست و بسیاری از علوم مانند علم پزشکی با کتب ارزشمند دانشمندان اسلامی مانند زکریای رازی و ابن سینا تدریس  و سبب رشد آن ها شده است. این ها تنها بخشی از پیشرفت های علمی اسلام بود که غربی ها آن ها دزدیده و به نام خودشان تمام کردند. دزدی هایی که لو رفته و چه بسا از سرقت هایی که نامعلوم مانده است.
  1. مطلب دیگری که مهم تر از قبلی است آن که مستندات نشان می دهد غربی ها نه تنها در پیشرفت های خود کمکی به پیشرفت های علمی نکردند، بلکه برعکس تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا پیشرفت های ما را از بین ببرند. آن ها برای این کار فرمانرواهای کشورهای اسلامی را به عنوان یک دست نشانده و مزدور انتخاب کردند تا پروژه عقب ماندگی کشورهای مسلمان را ساماندهی کنند. در این باره افرادی مانند بن علی که  اولین شاه فراری بهار عربی بود، ثابت شد عضو سازمان جاسوسی موساد بوده است.  او یکی از کسانی بود که سبب شد تا 50 سال صدای اذان در کشور تونس پخش نشود. در این باره باز کسانی مانند حسنی مبارک و شاه مخلوع را می توان نام برد که کار تسلط غرب بر کشورهای مسلمان را ساماندهی می کردند و اسباب عقب ماندگی کشور به لحاظ علمی را فراهم می کردند. کار کشورهایی مانند ایران در دوران گذشته به جایی رسید که اگر اختراع و ابداعی صورت می گرفت وقیحانه با وی برخورد اطلاعاتی و امنیتی صورت می گرفت. آیا شاه خودش چنین برخوردی را با پیشرفت ها سازماندهی کرده بود؟ مسلماً خیر او تنها یک مهره برای غرب بود تا نگذارد کشور به لحاظ علمی به جایی برسد. در این باره من خودم به نقل از یکی از افراد در باره یکی از مخترعان شنیدم که چگونه در شهر قم دست به اختراعی زد اما پس از مدت کوتاهی سربه نیست شد.

این دو مطلب گواه بر آن است که آن ها نه تنها کمکی برای پیشرفت علمی ما نکردند و نه تنها نمی خواستند ما به جایی برسیم بلکه با تمام رذالت سعی کردند مانع پیشرفت شوند. آن ها در این راه از هیچ کاری فروگذار نکردند و چه بسا در برخی مواقع انسان هایی را به کام مرگ فرستادند. آن ها با ما رقابت نکردند بلکه در عرصه علم با ما مبارزه کردند. آن ها حتی دانشمندان ما را به کام مرگ فرستادند تا پیشرفت نکنیم. این کار نه در سالیان خیلی قبل بلکه چند سال پیش صورت گرفته است.

البته همه این مسایل از ارزش بزرگان علمی که با صداقت و کوشش دست به اختراع و اکتشاف زدند، چیزی کم نمی کند و کار این عده با رذالت دولت مردان غربی متفاوت است...

 در این باره یک سؤال ساده هم باقی می ماند و همیشه فکرم را به خود متوجه ساخته است و آن این که چرا دوستان اهل علم ما همه چیز را فراموش می کنند... سعی کنیم حقایق یادمان نرود.

ارسال نظر