سؤالات دینی خود را از کجا بپرسیم؟
بسیاری از وقت ها فکر می کنیم برای سؤالات ما هیچ جوابی وجود ندارد. در حالی که ابداً این طور نیست لذا بعد از آن که به سؤال ما جواب دادند می فهمیم جواب وجود دارد و ما برای آن تلاشی نکرده ایم.
تاریخ انتشار : 1397/5/12
بازدید : 68

سوال

بسیاری از وقت ها فکر می کنیم برای سؤالات ما هیچ جوابی وجود ندارد. در حالی که ابداً این طور نیست لذا بعد از آن که به سؤال ما جواب دادند می فهمیم جواب وجود دارد و ما برای آن تلاشی نکرده ایم. امروزه رسیدن به جواب در زمینه سؤالات دینی چندان سخت نیست. تکنولوژی به کمک ما می آید و ما می توانیم سؤالات خود را در جای مطمئنی بپرسیم. واقعاً سؤالات خود را از کجا بپرسیم؟

پاسخ

سایت های بسیاری برای پاسخ به سؤالات اعتقادی و شرعی وجود دارد به سه سایت اشاره می شود ان شاءالله مفید باشد:

1. http://www.pasokhgoo.ir/

2. http://www.eporsesh.com/

3. http://online.makarem.ir/

 

ارسال نظر