چرایی تعداد سجده ها
تاریخ انتشار : 1396/10/4
بازدید : 1086

سوال

سلام استاد .چرا وقتی سجده سهو بجا می آوریم باید ۲ سجده انجام دهیم

پاسخ

سلام عزیز

سجده سهو و دیگر دستورات عبادی دارای یک چارچوب خاص هستند که اولاً دارای انضباط فراگیری هستند که مشترک میان همه است برای مثال ما هر وقت به سجده های نماز توجه کنیم همگی به صورت دوتایی انجام می گیرد. گفته می شود که در این باره اشاره به بازگشت انسان به خاک است که دو باره صورت گرفته است.
ثاییا پی بردن به دلایل دستورات عبادی کار آسانی نیست و برای این کار حتماً باید به اسرار بنیادین آن پی ببریم. لذا ممکن است برای سجده های سهو دلایلی باشد که ما متوجه آن ها نیستیم و باید به همان نحو که گفته شده برآورده شود.

ارسال نظر