چهره واقعی امریکا را بشناسیم
امروز وزیر خارجه امریکا گفت که ایران اگر می خواهد مردمش غذا بخورند باید مذاکره کنند. هر کسی این جمله را به گونه ای تحلیل می کند ...
تاریخ انتشار : 1397/8/19
بازدید : 214
زمان انتشار : 21:03:00

امروز وزیر خارجه امریکا گفت که ایران اگر می خواهد مردمش غذا بخورند باید مذاکره کنند. هر کسی این جمله را به گونه ای تحلیل می کند عده ای می گویند ما به کوری چشمت تا آخر خواهیم ماند عده ای می گویند بدبخت ما گرسنه ایم؟ صدتا مثل تو باید بیاند پیش ما تا بهش غذا بدیم... البته برخی هم از این حرف ها می ترسند که البته بیشترشان دوران جنگ را ندیده اند. فکر می کنند با یه قمپز این آدم دنیا برای ما به آخر می رسه.

من می خواهم یک نگاه دیگری داشته باشم و آن این که بگویم چطور برخی به معامله و ارتباط با چنین دشمنی راضی شده اند. دشمنی که حاضر است مردم یک کشور بمیرد تا حرفش را گوش کند واقعاً ارزش نزدیک شدن و توجه کردن را ندارد. دشمنی که به هیچ چیز برای ازبین بردن طرف مقابل راضی نیست چگونه می تواند لایق دست دادن باشد؟

دوباره کلمات پمپئو را مرور کنیم : اگر می خواهید مردمتان زنده بمانند باید حرف ما را گوش کنید.

من می خواهم بگویم چهره واقعی آمریکا را الآن بشناسیم. این همان است فقط حقیقتش برملا شده است. کشوری که حاضر است مردم عادی کشوری نابود شود، حتی به نان شبشان محتاج باشد و حتی دارو نداشته باشد تا بمیرد، ارزش نگاه کردن ندارد تا چه رسد دست دادن.

ارسال نظر