تروریسم و کشتن انسان ها و دوری از حق
تمام تروریسم و آدم کشی ها به بدبختی های دوری از خدا و خیر مطلق ختم می شود
تاریخ انتشار : 1397/6/31
بازدید : 24
زمان انتشار : 19:15:00

 در شبکه های مجازی و اجتماعی در باره حمله امروز به اهواز جستجو می کردم. تقریباً قریب به اتفاق آن ها این عمل را محکوم می کردند حتی آنهایی که با جمهوری اسلامی مخالف بودند.

بله تروریسم محکوم است! این جمله که مورد قبول هر انسانی است، در راستای محبت انسان به خوبی ها و تنفر او از بدی ها شکل می گیرد. هیچ انسانی حاضر نیست اگر می خواهد حرف او را بشنوند، انسان های دیگر را بکشد. این محبت به خوبی و تنفر از بدی ها هم در نهایت به علاقه انسان به خوبی مطلق که ذات مقدس حق است ختم می شود. یادمان نرود که همه امور انسانی به حقیقت حق و ذات مقدس حق ختم می شود.

از سوی دیگر در شبکه اجتماعی ما با تحسین هایی نیز روبرو بودیم. با این که شاهد سختی هایی بودیم و بیش از 20 نفر از هموطنانمان را ازدست دادیم اما لحظات زیبایی نیز وجود داشت و کسانی بودند که با به بخطر انداختن جان خود دیگر انسان ها را نجات دادند و توانستند بهترین ارزش های انسانی را خلق کنند. به این جان فشانی نیز به لحاظ اخلاقی واژه خوب گفته می شود. خوبی که همه انسان ها آن را دوست دارند و هیچ منفعتی این موضوع را مخدوش نمی کند.

کسانی که امروز جای خود را در میان قاتلان انسانیت در محرم سال 60 تثبیت کردند، باید بدانند که روزی باید جواب بدهند.

ارسال نظر