دل یکدله کن
خیلی مرد می خواهد که دلش را از غیر خدا تهی سازد. مستاجر هایی که در دلش خانه کرده اند همه را بیرون کند. یک گوشه دل انسان ....
تاریخ انتشار : 1396/11/26
بازدید : 1337
زمان انتشار : 23:15:00

زیبایی مهربانی های بی اندازه تو قابل فهم نیست برخی اوقات

بدا به حال کسانی در عشق به خود و خدا در رفت و آمدنت.

نه عاشق خوبیند و نه عاصی خودگرا.

این رفت و آمد تمام وجود را از بین می برد.

فکر می کنم باید کسانی که قصد راه دارند در وهله اول این شعر را گوشزد کرد:

ای یک دله صد دله دل یکدله کن

مهر دگران را ز دل خود یله کن

یک صبح به اخلاص بیا بردر ما

برناید اگر کام تو از ما گله کن

خیلی مرد می خواهد که دلش را از غیر خدا تهی سازد. مستاجر هایی که در دلش خانه کرده اند همه را بیرون کند. یک گوشه دل انسان محبت دنیاست ، یک گوشه دیگرش محبت خانه ، یک گوشه دیگرش محبت زن و بچه ، یک گوشه دیگرش محبت مال ، یک گوشه دیگرش محبت جاه و مقام ، یک گوشه دیگرش محبت هرکس بالاخره یک مستاجرهایی در خانه دل دارد و محبت هایی در گوشه و کنار دلش هست. مرد آن کسی است که همه اینها را جواب کند

خدا نکند که شیطان هم بیاید و در دل انسان لانه کند.توفیق الهی و اراده و تصمیم می خواهد که کسی بتواند این ها را از دلش بیرون کند. انسان باید تصمیم بگیرد که به سوی خدا برود. خداوند هم فرموده : ای بنده من ، اگر تو یک وجب به سوی من بیایی ، من به اندازه ده قدم به تو نزدیک می شوم ، اگر تو یک قدم برداری ، من هروله کنان می آیم

( در محضر مجتهدی تهرانی /ج 2 / ص 340)

ارسال نظر