محبت الهی و انقلاب اسلامی ایران
آنچه مهم است در کنار تمام این زجرها، خدا و محبت به او باقیست. باز می توان در جامعه ای زندگی کرد که هنوز الهی و اسلامی بودن آن در ارکان آن ریشه دوانده است. شاید برخی نتواند بوی خدا را در این جامعه استشمام کنند اما این بوی زندگی الهی است که از سراسر نظام اسلامی به مشام می رسد. جامعه به سوی تعالی و تکامل به سوی حق که با عشق به او تحقق می یابد، در حال حرکت است.
تاریخ انتشار : 1396/11/20
بازدید : 1390
زمان انتشار : 22:39:00

انقلاب اسلامی ایران به حق جلوه ای از محبت حق به تمام بشریت بود. گلی از بوستان مهربانی های حق بود که به ظلمتکده بشریت عطا شد. بشریتی که می رفت تا تمام کره خاکی را به زیر پای شیطان ببرد با آمدن قدوم امام خمینی به ایران به انزوا رفت. سکولاریسمی که شیطان آن را به عنوان پرچم خود درآورده بود و بعد از اروپا می رفت تا تمام جهان را با آن از ارتباط با حضرت حق جل و علا محروم کند، با ظهور انقلاب به افول رفت. (رجوع شود به کتاب افول سکولاریسم نوشته جامعه شناس پیتر لودویک برگر)

collage-2017-09-04-2-1024x768.jpg

البته چه کسی است که نداند مشکلات داخلی و خارجی نگذاشت آب خوش از گلوی دوستان انقلاب پایین رود. چه آن هایی که در خارج از هر حربه ای برای شکست انقلاب استفاده کردند و از آن مهمتر چه آن هایی که از موقعیت های ضعف استفاده کردند و با انواع نفاق، دزدی، اختلاف افکنی، ترویج سستی و تنفر و ... آب به آسیاب دشمن ریختند. گرفتاری های پیش آمده بیش از اقشار مختلف برای قشر دوست و همراه انقلاب جلوه بیشتری داشت. دوستان هم زجر نگهداری انقلاب را تحمل می کردند و هم باید طعنه های مختلف را باید می شنویدند.

 

اما آنچه مهم است در کنار تمام این زجرها، خدا و محبت به او باقیست. باز می توان در جامعه ای زندگی کرد که هنوز الهی و اسلامی بودن آن در ارکان آن ریشه دوانده است. شاید برخی نتواند بوی خدا را در این جامعه استشمام کنند اما این بوی زندگی الهی است که از سراسر نظام اسلامی به مشام می رسد. جامعه به سوی تعالی و تکامل به سوی حق که با عشق به او تحقق می یابد، در حال حرکت است. هر چند که ممکن است عده ای بخواهند این حرکت نورانی را ضعیف کنند اما این حرکت در جای خود باقیست. با تمام سختی هایی که می کشیم، با همه نارسایی هایی که باعث شده گاه اوقات ما تلخ شود، ... اما بدانیم که خدا به حرمت خون شهدایی که به پای درخت این انقلاب ریخته شده، هنوز عنایتش را از سرما برنداشته است. امیدوار به آینده برای این عنایت خوشحال باشیم. از صمیم دل برای لحظاتی که در این کشور بسر می بریم خشنود باشیم.

 البته باید بدانیم که عنایت و محبت حق به این مرز و بوم تضمین شده نیست. تنبلی ها، لذت طلبی ها، ناامیدی ها و ... این محبت را بر می دارد و آن وقت بنا به روایت معلوم نیست که به جای محبت چه بر سر ما خواهد آمد... پس برای بقای این عنایت تلاش کنیم و ثابت قدم باشیم.

fe534bf2-7e15-4d24-98fe-f6ed1007fa56.jpg

ارسال نظر