تحول و عارفان و تائبان
عارفان شب ها دلتنگی خود را به چشم روشنی ها بدل می کنند اما گنهکاران بیچاره به دنبال یک شبند تا به غمزه ای دل سیاهشان نور سال ها را باز یابد.
تاریخ انتشار : 1396/10/21
بازدید : 352
زمان انتشار : 00:28:00

امروز این سه جمله برایم خیلی مهم بود. سه جمله ای که باید راه زندگی باشد:

  • روزهای زندگی منتظر تحول هستند. نباید آن ها را مانند آب راکد نگهداشت تا بوی فساد و کهنگی تمام وجودش را فراگیرد. برای رهایی از این امر لازم است آن به آن در تازه ماندنش کوشید و تلاش کرد. باز تازه شو! هر چند بعد از چند روز همانی باشی که هستی.
  •  گاهی شیطان با تمام قدرتش آدم را له می کند. اما قلب را نمی توان با این کارها تغییر داد. قلب اگر به دست مهربان عالم هستی سپرده شود، در کوهی از بدبختی ها و بیچارگی ها باز کورسوی امیدش از دست نخواهد رفت.
  •  عارفان شب ها دلتنگی خود را به چشم روشنی ها بدل می کنند اما گنهکاران بیچاره به دنبال یک شبند تا به غمزه ای دل سیاهشان نور سال ها را باز یابد. آن گاه دل روشنی ها از این نور برمی خیزد حتی بیش از آنچه عارفان داشتند.
ارسال نظر