زشت ترین بخش بدن انسان
ذهن آدم ها گاهی تبدیل می شود به عضو زشت بدن ، آنقدر بدن را زشت می کند که صدتا جراحی زیبایی هم کاری از پیش نمی برد
تاریخ انتشار : 1396/9/10
بازدید : 2355
زمان انتشار : 21:05:00

خیلیها فکر می کنند زشت ترین بخش بدنشان بینی شان است! بعضیها هم با دهانشان مشکل دارند فکر می کنند دهانشان خیلی زشت است!
و دیگران زیادی هم شکم بزرگشان، مشکلشان است و زشت شان کرده!
همه اینها شاید زشت و زیبا باشد
اما من می گویم زشت ترین بخش بدن آدم ها،
"ذهن شان" است!

ذهن آدم ها مثل یک حفره عمیق
پر می شود از خیلی چیزهای زشت

از شک
از بدبینی
از برداشتهای بد
از نگاه پر غرور به دیگران
از توقع زیاد
از خودبینی زیاد

ذهن آدم ها گاهی تبدیل می شود به عضو زشت بدن ، آنقدر بدن را زشت می کند که صدتا جراحی زیبایی هم کاری از پیش نمی برد
کاش می شد جای بینی جای شکم و پا
آدم "ذهنش" را جراحی می کرد

ارسال نظر