محضر یک بزرگ- چطور می توان به عشق الهی دست یافت
در عشق های مجازی هم این طور است کسی که عاشق فردی شده اولاً از خور و خواب و لذات خود باز می ماند ثانیاً حالت غضب و خشمش جای خود را به تواضع و فروتنی نسبت به محبوب می دهد.
تاریخ انتشار : 1396/9/7
بازدید : 2396
زمان انتشار : 00:13:00

باز محضرش مملو از معارفی بود که معلوم نبود از کجا فراگرفته است. حرف هایش به سه بخش تقسیم می شود که هر یک را توضیح می دهم:

  1. معرفت عشق

 یکی از مسایل مهمی که در وادی عشق مطرح است فهم عشق الهی است. این فهم برای هر کسی فراهم نمی شود. شاید برخی بگویند این عشق همان محبت و ارتباط قلبی شدید به آن ذات است اما این تنها در مفهوم است. با این تلاش در وادی لفظ و مفهوم کسی نمی تواند به حقیقت آن عشق پی برده و آن را به معنی واقعی بفهمد.  این بدان معنی است که بخواهیم برای کسی طعم شیرینی را بیان کنیم. چه می توانیم بگوییم؟ هر چه توضیح دهیم نه تنها مسأله روشن نمی شود مخاطبی که طعم شیرینی را هنوز درک نکرده نه تنها به آن طعم نزدیک نمی شود حتی ممکن است دور هم بشود. تنها راه آن است که شخص این طعم را بچشد.

عشق به ذات حق هم همین است تا طعم آن به عمق جانت نرسد و آن را با تمام وجودت درک نکنی نمی توانی بگویی آن را درک کرده ای.

شعر سنایی در این باره بسیار زیباست:

اي بي خبر از سوخته و سوختني.....عشق آمدني بود، نه آموختني

در مصرع اول تلاش شده که سوختن واسطه فهم شود اما مصرع دوم بهتر است. خیال مخاطب را راحت کرده که عشق را باید در وجود خود یافت نه آن که با الفاظ و مفاهیم آموخت.

2. فایده درک

 شاید کسی بپرسد که این یافتن به چه درد می خورد. کسی که حقیقتا عشق به کمال مطلق را در درون خود بیابد و حقیقت آن را در نفس خود مشاهده کند، فایده این فهم و ادراک آن است که به محض چشیدن و درک عشق، دیگر کسی نمی تواند از آن جدا شود. شاید بتوان گفت وادی عشق وادی وصال هم هست. چه کسی است که در این وادی جرعه ای به او نوشانده باشند اما وصالی نداشته باشد.

3. شرط درک

مطلب دیگر شرط درک است. در چه صورت درک عشق الهی صورت می گیرد؟ در جواب باید گفت شرط اولیه فارغ شدن از اقتضائات جسم یعنی شهوت و غضب است.

ملائک وقتی فهمیدند که خداوند قرار است انسان را خلیفه خود گرداند، گفتند انسان نمی تواند از عهده این کار برآید چون کار اصلی چنین خلیفه ای باید تسبیح او و عشق به ذاتش باشد. این کار هم از عهده انسان خارج است. چون او دارای  شهوت و غضب است و این دو مانع عاشقیند. واقعا هم درست می گفتند. در عشق های مجازی هم این طور است کسی که عاشق فردی شده اولاً از خور و خواب و لذات خود باز می ماند ثانیاً حالت غضب و خشمش جای خود را به تواضع و فروتنی نسبت به محبوب می دهد. بعد هم غضب و شهوت مربوط به جسم انسان است و او نمی تواند با داشتن آن هاو پیروی از مقتضیات آن ها  به عشقی برسد که حالت روحی اوست.

البته ملائک مطلبی را نمی دانستند و آن این که انسان می تواند با اراده و علمش از مانع شهوت و غضب عبور کند و عاشقی را تجربه کند.

پس برای فهم و تجربه عشق الهی باید از مسیر شهوت و غضب عبور کرد اگر این کار صورت گیرد فهمی از عشق، نصیب انسان می شود که مراتب بالاتر و ارزشمندتر از عشق ملائک به ذات حق خواهد بود. رزقنا الله لنا و لکم

شهوات و غضبت را کنترل کن آن وقت چشمه های معرفت را درک می کنی گفته پیامبراکرم صلی الله علیه واله وسلم در همین رابطه است که می فرماید «غضوا ابصارکم ترون العجائب» چشمهایتان را از شهوات فرو بندید شگفتی ها را خواهید دید.

این شگفتی ها می تواند حقیقت عالم باشد که چگونه عاشقانه و پروانه وار به دور ذات حق می گردند. یکی دیگر از عجائب عالم عشق زیبای درونیمان به آن ذات مقدس است که با آن می توان به حقیقتش نزدیک شد و صفات و اسمای او را تا حدی درک نمود.

ارسال نظر