نظرات کاربران
1396/3/8
بسیار زیبا بود و از آن زیباتر، محبت و نگرانی خدا برای بنده اش است.
1 امتیاز مثبت / 0 امتیاز منفی
مشاهده همه نظرات
ارسال نظر