تنهایی
در دنیایی زندگی می کنیم که معلوم نیست کسی به فکر ما باشد. هر کسی منفعت و سود خود را طلب می کند ...
تاریخ انتشار : 1396/2/9
بازدید : 1700
زمان انتشار : 12:46:00

در دنیایی زندگی می کنیم که معلوم نیست کسی به فکر ما باشد. هر کسی منفعت و سود خود را طلب می کند. هر کسی می خواهد به بیشترین حد راحتی دست یابد. قبلاً می گفتند خانواده اما امروزه با این مشکلات شاید برخی از اعضای خانواده هم به فکر هم نباشند. در این وضعیت بزرگترین مشکل به وجود می آید و آن احساس دلتنگی شدید و غربت بی نهایت است. انسان می فهمد که تنهاست. تنهای تنها. کسی نیست که به فکر او باشد و به داد او برسد. این بدبختی مهمترین بدبختی بشریت است

ارسال نظر