من عاشق چشمت شدم
ما همیشه حرف هایی را در باره چگونگی خلقت و فلسفه آن می زنیم . حقیقت آن است که هر کسی توانایی رمز و راز خلقت را ندارد. مگر آن که به مفهوم و معنی عشق رسیده باشد. در اشعاری که مرحوم افشین یداللهی سروده می توان تا اندازه ای به معنی فوق نزدیک بشویم
تاریخ انتشار : 1396/2/7
بازدید : 7794
زمان انتشار : 16:28:00

ما همیشه حرف هایی را در باره چگونگی خلقت و فلسفه آن می زنیم . حقیقت آن است که هر کسی توانایی رمز و راز خلقت را ندارد. مگر آن که به مفهوم و معنی عشق رسیده باشد.
در اشعاری که مرحوم افشین یداللهی سروده می توان تا اندازه ای به معنی فوق نزدیک بشویم:

وقتی گریبان عدم                    با دست خلقت می درید

وقتی ابد چشم تو را                   پیش از ازل می آفرید

وقتی زمین ناز تو را                   در آسمانها می کشید

وقتی عطش طعم تو را                 با اشکهایم می چشید

من عاشق چشمت شدم                 نه عقل بود ونه دلی

چیزی نمی دانم از این                 دیوانگی و عاقلی

یک آن شد این عاشق شدن             دنیا همان یک لحظه بود

آن دم که چشمانش مرا                 از عمق چشمانم ربود

وقتی که من عاشق شدم                شیطان به نامم سجده کرد

آدم زمینی تر شد و                   عالم به آدم سجده کرد

من بودم و چشمان تو                  نه آتشی و نه گلی

چیزی نمی دانم از این                 دیوانگی و عاقلی

 

شعر نابی از مرحوم دکتر افشین یداللهی  در باره فلسفه خلقت

فایل های پیوستی
Merdar_sefr_daraje
این فایل 476 بار دانلود شده است
ارسال نظر