اخلاق ، بعثت و محبت الهی
عشق در حقیقت میان اخلاق و رسالت نبوی پیوند برقرار می کند. از یک سو رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله مبین عشق ورزی میان خدا و بنده بود ...
تاریخ انتشار : 1396/2/5
بازدید : 521
زمان انتشار : 21:38:00

شاید هر کسی بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله را از منظری ببیند؛ اما بنا به روایت مشهور "انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق" محور بعثت پیامبر اکرم ص در راستای اخلاق شکل می گیرد. توصیه ها و تأکیدهای پیامبر در ابعاد زیادی مانند ابعاد عبادی، اعتقادی، فرهنگی، فردی، اقتصادی،  سیاسی ، اجتماعی و ... قابل تعریف است. حضرت پیامبر ص با حدیث پیش گفته بر این نکته تأکید کرده  که هر بعدی از ابعاد رسالت ایشان به اخلاق وابسته است و بدون اخلاق هیچیک از ابعاد رسالت ایشان تحقق نخواهد یافت. برای مثال اگر کسی مسایل اقتصادی را در آموزه های اسلامی تبیین کند، مسلماً در آن رقابتی که به زیر پا گذاشتن رقیب منجر می شود، جایی نخواهد داشت. یا اگر در مسایل سیاست اسلامی سخن می گوییم نباید نظرات به سمت افکار هابز که در آن بر تنازع حیوانی در عالم پافشاری می شود و احزاب و گروه های سیاسی به صورت نیروهای متخاصم در آن به ایفای نقش می پردازند،  تمایل یابد.

وقتی گفته می شود اخلاق در رسالت نبوی حرف اول را می زند، یعنی یک مسلمان باید بیش از هر چیز ملاطفت و نرمی با دیگر افراد را سرلوحه زندگی خود قرار دهد و از رذائلی مانند تکبر، عجب، خشم بی مورد، ظلم و تعدی به حقوق دیگران و ... بپرهیزد. این مسایل در سیره نبوی واقعاً یک اصل فراموش نشدنی بود و تمام اصحاب ایشان بنا به روایات تاریخی به الگو بودن آن حضرت در این مسایل گواهی می دهند.

نکته مهمی که باید در تفوق اخلاق در رسالت نبوی مدنظر قرار داد، نقش عشق و محبت در آن است. عشق در حقیقت میان اخلاق و رسالت نبوی پیوند برقرار می کند. از یک سو رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله مبین عشق ورزی میان خدا و بنده بود. که این نیاز به توضیحات بیشتری دارد. از سوی دیگر حقیقت اخلاق و فضایل مربوط به آن بدون عشق و محبت امکان تحقق نخواهد یافت. پس بحث محبت حق پلی خواهد بود که میان اخلاق و رسالت نبوی ارتباط برقرار خواهد کرد و به واسطه آن محوریت اخلاق در رسالت نبوی معنی خواهد یافت.

ارسال نظر