دانشجوی گناهکار و محبت خدا
روزی یکی از دانشجویان از گناهی که برایش پیش آمده بود می گفت. با کلماتی که بیان می کرد فهمیدم او هنوز خود را فردی بزرگ و ارزشمند می داند. به او گفتم که ارزش او بالاتر از این اشتباهات است. بعد از چند روز آمد و گفت که آن رفتار را ترک کرده است و نتایج بسیار خوبی بعد از آن برایش پیش آمد.
تاریخ انتشار : 1395/11/14
بازدید : 1707
زمان انتشار : 19:35:00

روزی یکی از دانشجویان از گناهی که برایش پیش آمده بود می گفت. با کلماتی که بیان می کرد فهمیدم او هنوز خود را فردی بزرگ و ارزشمند می داند. به او گفتم که ارزش او بالاتر از این اشتباهات است. بعد از چند روز آمد و گفت که آن رفتار را ترک کرده است و نتایج بسیار خوبی بعد از آن برایش پیش آمد.

بزرگترین حربه شیطان در زندگی آن است که به انسان القا می کند که او ارزشی ندارد. وقتی که فهماند ارزش ندارد، آن وقت به او القا می کند که می تواند پست ترین گناهان را انجام دهد. انسان فریب خورده نیز که خود را فرومایه می پندارد به رفتارهای ناپسند گرایش می یابد.

حضرت علی می فرماید: الا ان ثمنکم الجنه فلا تبیعوها الا بها ارزش وجودی شما بهشت و همجواری با وجود لایزال خداوند است پس ارزش خود را کم ندانید و به کمتر از بهشت راضی نشوید.

 

برخی از آیاتی که در باره انسان و ارزش مطرح شده را از کلام آیت الله سبحانی برداشت می کنیم:

 

برتری انسان بر تمام موجودات

مکتبی که می‏تواند برای انسان اصالت قائل شود که او را ترکیبی از تن و روان، از ماده و معنی،از فنا و بقا بداند و اصولا مجموع جهان را تالیفی از ملک و ملکوت‏ بیندیشد،و چهره ظاهری اشیاء او را نفریبد و مطمئن باشد که همه آنچه در عالم هست‏ صورتی در زر دارد آنچه در بالاستی.

یک چنین مکتب می‏تواند با صدای هر چه رساتر درباره انسان بگوید: و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا( اسراء/70)

ما انسان را گرامی داشتیم و او را در خشکی و دریا مسلط ساختیم و از روزی‏های‏ پاکیزه نصیبشان ساختیم و بر بسیاری از مخلوقات برتری بخشیدیم.

در این آیه،انسان،با جمله‏ های چهارگانه توصیف شده است به توضیح آنها می‏پردازیم و آنها عبارتند از:

-کرمنا- حملناهم -رزقناهم من الطیبات -و فضلناهم علی کثیر.اینک‏ به مفاد هر یک از این معرفها اشاره می‏کنیم.

الف-لفظ کرمنا به طور سربسته می‏گوید او را گرامی داشتیم ولی چگونه او را گرامی داشته هرگز در آیه به آن اشاره نمی‏کند و نکته آن این است که مواهبی که خدا به انسان داده یکی دو تا نیست تا به طور مشخص مطرح شوند او مجموعه‏ای است که‏ استعدادها و شایستگی‏ها،از قابلیتها و...ولی در این میان نمی‏توان از موهبت عقل‏ و خرد چشم پوشید.موهبتی که انسان را از دیگر جانداران جدا ساخته و اختسار فراوانی‏ به او بخشیده است تا آنجا که دیگر مواهب بدون این موهبت بزرگ کارساز نبوده و وسیله‏ تکامل و تعالی نمی‏باشند.

ب-لفظ و حملناهم فی البر و البحر اشاره به نعمت حرکت است که بهره‏گیری از طیبات و انواع روزیها بدون آن امکان پذیر نیست،و به دیگر سخن هر موجودی بر بخشی‏ از زمین تسلط دارد،این تنها انسان است که بر تمام پنهای زمین در سایه نیروی عقل و خرد،تسلط دارد و بر آن حکومت می‏کند.

ج-و رزقناهم من الطیبات لفظ طیب در لغت عرب به معنی هر چیز پاکیزه است بنا بر این دائره این نعمت بسیار گسترده‏تر از آن است که تصور می‏کنیم.

د-و فضلناهم علی کثیر مما خلقتنا در آغاز آیه او را با جمله کرمنا و در این جا با لفظ فضلنا توصیف می‏کند اکنون سئوال می‏شود تفاوت این دو لفظ چیست؟ شاید جمله نخست ناظر به موهبت آفرینشی و دومی اشاره به مواهب اکتسابی او است.

و در هر حال این آیه با این جمله‏های کوتاه،شخصیت موجودی را ترسیم می‏کند که مورد کرامت و تفضیل الهی قرار گرفته و بر دت و دمی و خشکی و دریا تسلط یافته و طیبات در تسخیر او قرار گرفته و بر بیشتر2و یا همه کائنات برتری یافته است.

انسان خلیفه خدا در روی زمین

"و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم مالا تعلمون بقره - 30

"به یاد آر هنگامی را که پروردگار تو به فرشتگان گفت می‏خواهم در زمین‏ خلیفه‏ای قرار دهم آنان گفتند آیا کسی را که در زمین جانشین قرار می‏دهی که فساد و خون‏ریزی کند ما ترا از طریق حمد و ثنا تسبیح می‏گوئیم خدا گفت من چیزی را می‏دانم‏ که شماها نمی‏دانید.

در این آیه بر خلاف آیه قبلی،سخن از برتری انسان از طریق تسلط بر کل زمین‏ و طیبیب نیست،بلکه محور بلکه محور سخن جانشینی او از خدا در روی زمین است او باید آنچنان‏ موجود برتر و والا باشد که بتواند جانشین و نماینده خدا در روی زمین باشد،خدائی که‏ جامع تمام کمالات است.

مقصود از خلافت از جانب خدا این است که با وجود خود وجود خدا،و با صفات و کمالات خود،صفات و کمالات خدا،و با فعل و کار خود افعال خدا را ترسیم کند و آیه ایزدی گردد.و به دیگر سخن با کلیه شئون و خصوصیات وجودی و فعلی خویش‏ کمالات و صفات او را نشان دهد و یک چنین مقام و موقعیت فقط از آن انسان است

ارسال نظر