نیایش در دیار دیگر
ای خدای راستین من! از غفلت و رنج بی فایده ام تنها به تو پناه می آرم، چه تنها تو می دانی حواس اراده و نیروی مرا از درون و برون تازه کنی اراده و نیرویی که بی تو سست اند و ناتوان .
تاریخ انتشار : 1395/12/20
بازدید : 577
زمان انتشار : 19:08:00
منبع : (به نقل از کتاب نیایش، جولیت مابی، ترجمه سحر کریمی، محمد جواد ادبی، ص86 و 118)

خدایا بگذار همه جا به نظاره تو بنشینم! آن گاه که از زیبایی فانی شعله ورم.

حرارت مجازی ام با زیبایی تو بود که فرو نشست و آن گونه که پیش از این شوق دیدارت می سوختم ، با این زیبایی مجازی نیز به شوق آمده ام. ای خدای راستین من! از غفلت و رنج بی فایده ام تنها به تو پناه می آرم، چه تنها تو می دانی حواس اراده و نیروی مرا از درون و برون تازه کنی اراده و نیرویی که بی تو سست اند و ناتوان .    میکل آنژ

آیا می شود

به پاکیزه ترین آسمان ها بار یابم

و در پاره ای رنج ها سهمگین برای روح های دیگر جامی از قدرت باشم،

به شوری سخاوتمندانه دامن زنم و عشقی ناب را فراهم آورم،

حضور دل انگیز فیضی خیرخواهانه باشم،

در هر افاضه ای پرشورتر!

پس باید به سرود خوان نادیدنی

که ترنم موسیقی اش سرود جهانی را سبب می شود، بپیوندم     جورج الیوت

 

ارسال نظر