استاد بهاءالدینی و محبت خدا
« اگر همه دنیا را داشته باشیم و آنرا صرف کنیم که با دستگاه خدا آشنا شویم می ارزد و بهای کمی پرداخته ایم. حال بیاییم با خودسازی با خدا نزدیک و آشنا شویم. انسان در اثر این خودسازی و در نتیجه آشنایی با خداوند به این فرموده مولی علی علیه السلام دست می یابد که « ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه »
تاریخ انتشار : 1395/12/20
بازدید : 392
زمان انتشار : 18:56:00

ایشان در جملات خود به آشنا شدن حقیقی با خداوند تأکید داشتند و آن را مدیون خودسازی می دانستند: « اگر همه دنیا را داشته باشیم و آنرا صرف کنیم که با دستگاه خدا آشنا شویم می ارزد و بهای کمی پرداخته ایم. حال بیاییم با خودسازی با خدا نزدیک و آشنا شویم. انسان در اثر این خودسازی و در نتیجه آشنایی با خداوند به این فرموده مولی علی علیه السلام دست می یابد که  « ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه »

او برای تبیین خودسازی جملات زیادی مطرح نمی کند. در جایی آمده که به جویندگان آب حیات جمله کوتاهی را سفارش می کردند که عصاره و چکیده و جان تمام اذکار و اوراد است و آن اینکه: « با خدا باش! »

هرگاه ذکری از او طلب می کردند می فرمود: « با خدا باش! »

و آنگاه که بر اصرار خود می افزودند، با نگاهی پرمعنا به آنها نگریسته می فرمودند:

« والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان الله لمع المحسنین » آن کس که در محدوده بندگی ما بکوشد راه ارتقاء و صعود را بدو بنمایانیم.

ارسال نظر