عشق واقعی
آنانی که به عشق مجازی روی کردند اگر می دانستند آن مه رویی را که تمام عالم هستی برای با او بودن لحظه شماری می کنند را با انسانی ضعیف معاوضه کردند خود را نمی بخشند.
تاریخ انتشار : 1395/12/20
بازدید : 1125
زمان انتشار : 18:51:00

آن هایی که عشق مجازی را پیدا کردند اگر بدانند چه چیزی در آن سوی عشقشان انتظار همراهی آنان را می کشد عشق های خود را به بازی می گرفتند. اگر می دانستند که چه زیبارویی منتظر آنانست و چه چشمان مستی چشم به راه آنانست طاقت دوری او را پیدا نمی کردند. آنانی که به عشق مجازی روی کردند اگر می دانستند آن مه رویی را که تمام عالم هستی برای با او بودن لحظه شماری می کنند را با انسانی ضعیف معاوضه کردند خود را نمی بخشند. کلمات ذیل شاید برای عشق های مجازی سروده شده اما آن را برای حقیقت محض عالم هستی نیز می توان زمزمه کرد:

دوست دارم

دوست دارم، لحظه ای هرچند کوتاه نظاره گر دو دیده عاشق تو باشم.

دوست دارم

دوست دارم، چنان در تنهاییم غرق شوم که بغض دلتنگی هایم تا جان دارد بشکند

دوست دارم

دوست دارم، ستاره محفل عاشقانه ات باشم و برای تو راه را روشن کنم

دوست دارم

دوست دارم، همصدای تو باشم و تو را در کنار خود احساس کنم

دوست دارم

دوست دارم، شمع شب افروز تو باشم و در آتش هجرانت بسوزم

دوست دارم

دوست دارم بال پرواز بگشایم و به سوی تو بیایم

دوست دارم

دوست دارم؛ نگاره ای از قلب عاشقت طرح بزنم و تقدیم وجودت کنم

دوست دارم

دوست دارم، چشمهایم را ببندم و در سکوت محو تماشای دیدگان عاشقت شوم

دوست دارم

دوست دارم نام زیبایت را همچون ترامه ای زمزمه کنم

دوست دارم

دوست دارم، ترانه خوبان غزل پرستوهای عاشق باشم و برای همیشه با تو همصدا شوم

دوست دارم

دوست دارم، همچو لیلی در آتش سوزان عشق باشم و بسوزم

دوست دارم

دوست دارم، بارها و بارها به تو بگویم : به اندازه هرچه بیکران دوست می دارمت

 

ارسال نظر