چرا این قدر دروغ و فریب ...!
آیا واقعاً رژیم گذشته می تواند برای یک آدم منصف کمی ارزش سیاسی، اقتصادی و حتی انسانی داشته باشد؟ درد بی عقلی را کجا می توان برد؟
تاریخ انتشار : 1401/2/2
بازدید : 91
زمان انتشار : 16:47:00

وقتی در فضای مجازی گشت و گذار می کنم دردی عجیب را حس می کنم که چطور دروغ را به جای راست، زشت را به جای زیبا و شر را به جای خیر می نشانند و هیچ کسی هم در فکر نیست.

برای مثال شاه را به عنوان یک فرد شریف و دلسوز معرفی می کنند و می گویند به چه روزی نشسته ایم. واقعاً چقدر پر رویی و وقاحت می خواهد که یکی از دزدترین شخصیت تاریخ را که خود غربی ها (مانند مجله فایننشال تایمز ) به این موضوع اعتراف دارند، به عنوان خیرخواه مردم معرفی کنند.

9240411_488.jpg

 

یا آن قدر این آدم جانی است که یک مصاحبه گر خارجی می گوید سواک را به سراغم نمی فرستید اگر یک مطلبی را برای شما بخوانم و بعد او بگوید بخوان می گویم کاری به شما نداشته باشند. حتی غربی ها هم اوج فضاحت او را می دانند. واقعاً نمی دانم با چه رویی این افراد سرشان را می توانند بلند کنند و با تمام پررویی از رژیم و شاهی سخن بگویند که تمام وجودش را مدیون یکی از  مخوفترین سازمان های امنیتی جهان به نام ساواک بود.

آخه آدم چقدر باید وقیح باشد که هنوز هم از نظام سلطنتی صحبت کند و آن را بهترین می داند. الآن کدام شخصیت علوم سیاسی است که در باره نظام سلطنتی یک پنی ارزش قائل باشد. اف بر شما که برای منافع خودتان حاضرید ناحق را حق جلوه بدید و زشت را زیبا ....

 لااقل بگو من هیچکس را قبول ندارم. خودم آدم خوبیم دزدی نمی کنم و بدرفتار نیستم و اخلاق خوبی دارم ما مخلصتم هستیم اما آخه این چه حرفیه که شما بدبختی های رژیم گذشته را خوشبختی معرفی میکنید.

اگر شما نبودید که پدر و مادرتون بودند. بپرسید که چطور فاسدترین شخصیت تاریخ ایران علناً بزرگترین شبکه مافیای مواد مخدر را در ایران به وجود آود.  واقعاً ما یادمون نیست که چطور زندگی می کردیم؟

 

hejab.jpg

چقدر بی عقل هستید که شادی مردم را در بی بندو باری می دانید. این جمله حتی در ساده ترین اندیشکده های غربی مورد پذیرش نیست آن ها آرزو دارند تعداد کودکان بی سرپرستی که به خاطر شهوات پدر و مادر صاحب فرزند شدند را کم کنند اما با حسرت اذعان می کنند که قادر به این کار نیستند. همین جمله ساده را نمی فهمید که شادی و خوشحالی در دلی خوش به همراه خانواده است نه خیانت به خانواده و سردرآوردن از عشرتکده ها.

قدرت را در تمنای از امریکا و زیر لوای او بودن می دانید در حالی که همگان می دانند قدرت تنها در عزت نفس و استقلال یک ملت و مملکت است . واقعاً چطور فراموش می کنید دورانی را  که امریکایی ها در ایران حق توحش می گرفتند. در ردیف حقوق آنان یک پولی هم برای آن واریز می شد برای این که آن ها در کشور وحشی ها زندگی می کنند. در حالی که در همین کشور وحشی سگ آن ها را هم نمی توانستی به خاطر حمله به مردم از پا در بیاوری .

 

ارسال نظر