در سال جدید عشق ورزی یادمان نرود
عالم تکوین را با عالم قلبت یکی کن، تا بهار از دلت شروع شود و جهان وجودت را عطرآگین سازد
تاریخ انتشار : 1400/12/29
بازدید : 170
زمان انتشار : 15:57:00

وقتی سال جدید برای تمام عالم تکوین ارمغان آور زندگی نو و جدید است، بد نیست لباس ناگوار کینه ها و بی مهری ها نسبت خلق را از قاموس زندگی خود برکنیم و به جای آن عشق و محبت را بنشانیم.

محبتی که هر وقت وجود داشته باشد قلب های ما به سوی ذات مقدسش نزدیکتر می شود و وجودمان به جای حس تنگی و فشار احساس خوب فراخ و زیبایی خواهد داشت. آن وقت هنگام به زبان آوردن نام زیبای حق دیگر حواسمان به امور دنیوی جلب نمی شود، بلکه وجودمان به سمت نگاه مبارکش پر می کشد. چقدر خوب است عهد ببندیم در این سال هیچ تمنایی را بر نگاه پرلطفش ترجیح ندهیم. هیچ حرفی را بر سخن و امرش مهمتر ندانیم و زندگی خود را با محوریت محبت بی کرانش رقم زنیم.

ارسال نظر