شیرینی ذکر حق
سه چيز است كه سعادت بنده در آن است و روى عبوديت‏ روشن بآن است: اشتغال زبان بذكر حق. استغراق دل بمهر حق. و امتلاء سرّ از نظر حق. نخست از حق نظر آيد و دل بمهر بيارايد و زبان بر ذكر دارد.
تاریخ انتشار : 1400/9/18
بازدید : 253
زمان انتشار : 11:52:00

تا به حال با تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار مأنوس نبودم اما مدتی است که برای تدریس مراجعاتی به این تفسیر دارم. مطالب بسیار زیبا و دلنشین است. متن گرچه سخت اما قوی و محکم است. قدم به قدم آن آدمی را با محبت و عشق خدا آشنا می کند و می توان با هر آیه ای بهانه ای برای وصل شدن به مهر حق بدست آورد.

در باره ذکر حق و اهمیت آن جمله ای خواندم که بسیار جالب بود:

 سه چيز است كه سعادت بنده در آن است و روى عبوديت‏ روشن بآن است: اشتغال زبان بذكر حق. استغراق دل بمهر حق. و امتلاء سرّ از نظر حق. نخست از حق نظر آيد و دل بمهر بيارايد و زبان بر ذكر دارد.

 مراحل ذکر خدا در این کلمات به خوبی بیان شده است. ابتدا باید خداوند به شخص ذاکر نظر و لطفی نماید و الا شخص قدرت ذکر و دوام آن را نخواهد داشت. این نظر و نگاه حق باعث می شود پشتوانه ذکر و یاد خداوند که عشق و مهر به ذات اوست، تحقق یابد.

با این پشتوانه حبی ارزشمند پل ارتباطی آدمی با خداوند  بوجود می آید. عشقی که باعث می شود آدمی از غفلت از خداوند بیزار شود و تنها چیز لذت بخش او در زندگی، انس و الفت با آن ذات مقدس باشد. در این صورت است که آدمی دلش را با یاد حق زنده خواهد کرد. چنین کسی اگر به طرف گناه و آلودگی برود حالت خاصی به او دست می دهد احساس می کند در حال خفگی و بیهودگی است. هر چه این مهر و عشق بیشتر شود به همان نسبت حس لذت او در هنگام ذکر بیشتر و برعکس احساس خفگی وی در موقع غفلت و بی خبری بیشتر و شدیدتر خواهد بود.

 این مسأله طرف دیگر هم دارد و آن این است که اگر گناه و آلودگی بر انسانی قوام یابد، باعث می شود که به جای آن که از  ذکر و یاد خدا لذت ببرد، آن را رنج آور بداند. من در زندگیم خیلی از افراد را دیدم که حتی از بیان اسم خداوند و یاد مبارکش ناراحت می شدند. آن ها حتی خودشان متوجه نبودند که تا چه اندازه بدبخت شده اند.

همیشه این دعا نباید را فراموش کنیم که خدایا هر خبطی که کردیم رویت را از ما برنگردان که اگر برگردانی یاد دلنشینت از قلبمان خواهد رفت و دنیا با همه زرق و برق هایش به مفت نمی ارزد.

ارسال نظر