تحلیلی از بازی با لبنان
برتری مرهون هوشیاری، امید و وقت‌شناسی است.
تاریخ انتشار : 1400/8/21
بازدید : 293
زمان انتشار : 08:04:00

آقای یامین پور به حق تحلیل خوبی از بازی لبنان داشت :

 حرکت آزمون، درس بزرگی بود. توپ رو به سرعت میاره و میکاره وسط زمین و به نیمکت‌نشین‌هایی که احتمالا به گل تساوی راضی شدن تذکر می‌ده که نگران باقی مانده‌ی زمان بازی است. ما هنوز وقت داشتیم و توی همون دو دقیقه گل برتری رو زدیم.
برتری مرهون هوشیاری، امید و وقت‌شناسی است.
تا لحظه آخر باید جنگید.

ارسال نظر