دنیای برخی جوانای ما
ای کاش می شد یک نمای نه چندان نزدیک از محبوب واقعی را به این دیده های منتظر نشان می دادیم. محبوبی که خود منتظر دیده های عاشق است. محبوبی که به محبان خود وعده نمی دهد بلکه نقد نقد در کنار آن هاست.
تاریخ انتشار : 1400/6/25
بازدید : 124
زمان انتشار : 12:59:00

کلیپی را دیدم که چطور برخی دخترها و پسرها برای یک سلبریتی اشک می ریزند و دنیای بدون وی را قابل تصور نمی دانند. سطرهای ذیل را بعد از دیدن این کلیپ نوشتم :

 

 دنیای تشنه ای داریم. تشنه به محبتی گمشده... مردم نمی دانند که چه چیزی قرار است تشنگی بی حد و حصر آن ها را سیراب کند. لب ها ی تشنه محبت، متأسفانه بدون آن که قطره ای آب را تجربه کنند، با دیدن سراب ها بر تشنگی ها آن ها افزوده می شود.

جوان یا نوجوانی که به قیافه یا هیکل یک سلبریتی دل می بندد و می خواهد قلب خود را با تصور محبت او سیراب سازد، چقدر گرفتار خواهد بود. بعضی می گویند اشکالی ندارد این ها یک نوع بازی است دوره ای دارد که سپری می شود اما نباید اشتباه کنیم. کسانی که به چنین دلبستگی عادت می کنند از دلبستگی های واقعی دور می مانند. شما به کسی که گرسنه است غذای نامطبوع بدهید مسلماً هاضمه اش چنان بهم می ریزد که اگر روزی غذای خوب هم بخورد بدان اطمینان ندارد.

البته نمی توان سلبریتی ها خیلی مقصر دانست. آن ها عکس خود را می گیرند و زندگی خود را می کنند. این اقشار همیشه بوده اند و هستند. مشکل مربوط به دیده هاست. دیده هایی که به جای آب سراب را جایگزین می کنند.

ای کاش می شد یک نمای نه چندان نزدیک از محبوب واقعی را به این دیده های منتظر نشان می دادیم. محبوبی که خود منتظر دیده های عاشق است. محبوبی که به محبان خود وعده نمی دهد بلکه نقد نقد در کنار آن هاست. خود می گوید من همنشین محبان خود هستم. زیبارویی که همه عاشقان دنبال اویند اما راه را اشتباه می روند. اگر به عاشقان عالم که تنها به طفیل وجودش سرگردانند، وجود واقعی و محبوب حقیقی را نشان دهیم ، آن وقت چگونه توان صبر خواهند داشت ...

 
ارسال نظر