امام خمینی با اعلام روز قدس چند هدف را دنبال می کرد:
فهماندن به مردم فلسطین که تنها نیستند . ۲)قضیه فلسطین که با تلاش غرب و صهیونیست شکل اسلامی خود را از دست داده بود با اعلام روز قدس رنگ و بوی اسلامیت گرفت .
تاریخ انتشار : 1399/3/4
بازدید : 177
زمان انتشار : 00:04:00

امام خمینی با اعلام روز قدس چند هدف را دنبال می کرد:
۱)فهماندن به مردم فلسطین که تنها نیستند .
۲)قضیه فلسطین که با تلاش غرب و صهیونیست شکل اسلامی خود را از دست داده بود با اعلام روز قدس رنگ و بوی اسلامیت گرفت .
۳)همه مسلمانان جهان باهم متحد شدند و اتحاد مسلمین به جهان غرب ثابت کرد که مسلمانان هرجا که باشند تنها نیستند .
۴)به مستضعفین غیراسلامی هم درس ایستادگی در مقابل استکبار داد .
۵)ودرآخر اینکه بحث کمک ایران فراتراز شیعه و سنی است و فلسفه حمایت ایران  مرزهای مذهبی را درنوردیده و بعد انسانی را دنبال می کند .
#رضیه کریمی

 

ارسال نظر