نگاهی به رویداد شهادت سردار
من می خواهم حرف ها را در فضایی بزرگتر ارایه کنم. ده ها سال است که بشریت خواسته ثابت کند برای حفاظت از زندگی بشری خود، بیش از علم و عقل به چیز دیگری نیازی نیست. بعد از جنایت های فراوانی که از سوی بزرگترین داعیه داران عقلانیت و علم صورت گرفته ، بشر پی برده که با سرمایه عقل و علم واقعا عرضه این کار را ندارد.
تاریخ انتشار : 1398/10/13
بازدید : 637
زمان انتشار : 22:30:00

 شهادت سردار سلیمانی از زوایای مختلف قابل بررسی است اما به نظر من از همه مهمتر اوضاع بغرنج دنیای فعلی است. این که کشوری با همه داعیه های خود، همه خطوط قرمز جامعه جهانی را به راحتی کنار می گذارد و بقیه هم خیلی راحت یا تأیید می کنند یا سکوت . واقعاً تا کجا پیش می رویم... ما امروز با شفافیتی ارزشمند مواجهیم. غرب با همه پزهای عوام فریبانه اش خیلی راحت تمام چهره اش را نشان می دهد. فکر می کنم دیگر ما در دانشگاه برای ثابت کردن پلید بودن سمت و سوی فکری کشورهای غربی چندان دچار زحمت نیستیم. اگر کسی که خود را به خواب نزده باشد ، چندان برای فهم افول ارزش ها در غرب به بررسی طولانی نیاز ندارد.

من می خواهم حرف ها را در فضایی بزرگتر ارایه کنم. ده ها سال است که بشریت خواسته ثابت کند برای حفاظت از زندگی بشری خود، بیش از علم و عقل به چیز دیگری نیازی نیست. بعد از جنایت های فراوانی که از سوی بزرگترین داعیه داران عقلانیت و علم صورت گرفته ، بشر پی برده که با سرمایه عقل و علم واقعا عرضه این کار را ندارد. دین که کنار رود انسان نمی تواند از عهده ارزش های اخلاقی و انسانی برآید. امروز این بی عرضگی خیلی راحت تر ثابت شده است. با کمال وقاحت ارزش های اولیه نادیده گرفته شده و حتی بدان افتخار می شود. کشوری مانند آلمان مسؤلیت آمریکا را در کشتن چند نفر از نظامیان یک کشور که با پاسپورت و ویزای رسمی کشته شده اند را نادیده گرفته و جنایت را قابل توجیه تلقی می کند. کشورهای دیگر که حتی لب باز نمی کنند تا حرفی بزنند.

این جاست ثابت می شود که به پایان ادعاها نزدیک شده ایم. شاید و ان شاءالله در این پایان آغازی نهفته باشد. پایان برای کسانی که بدون در نظر گرفتن ذات مقدس حق، خواستند دنیای زیبایی بسازند اما جز لجن و کثافات ظلم و بیداد رهاوردی نداشتند و آغاز برای مردم ستمدیده ای که در انتظار نور و عدالت لحظه شماری می کنند. پوست و گوشتشان عدالت خواهی و فریاد بر علیه ظلم است و منتظرند که این مسیر به زودی جای خود را به مسیر و ایده ای نو و جدید بدهد.

محور این ایده نو محبت به حق و پیشوایان الهی است. ایده ای که عاشقان به حق جایگزین متنفران به او می شوند و سال ها بی خبری جای خود را به فهم ارزش های الهی می دهد.  اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه

 

ارسال نظر