یک عکس؛ یک شرح | زخم‌های تبر ‌درمان هم می‌خواهد ...
با هر معیاری که به رفتار فاطمه نگاه کنیم - حتی معیارهای مجرمانه موجود در عناوین اتهامی – به نظر می رسد او یک «قربانی» هم باشد و باید به دنبال قاتل روح و روان او هم بگردیم .
تاریخ انتشار : 1398/7/16
بازدید : 610
زمان انتشار : 17:36:00
منبع : الف دات کام

"سحر تبر" بازداشت شد اما هیچکس نمی دانست نامش «فاطمه» است و کمتر کسی می پرسد این فاطمه چرا و چطور تبر شد؟! آن هم تبر تيزي بر تن و جان خودش!

آیا او خودش را آنقدر تراشيده تا به زعم خودش به شكل باطن دیگران در بيايد؟ آیا او خواسته آدم هایی با ظاهری موقر و روشن و درون هایی سیاه و زشت را نشان بدهد و از دیگران انتقام بگیرد؟
به نظر نمی رسد اینقدر «فیلسوف» بوده باشد!

آیا خواسته درآمد کسب کند؟
چه کسی - آن هم دختری در سن و سال او و با ظاهر زیبای پیش از تبر خوردن- حاضر می شود صرفا برای درآمد دست به این خودآزاری شدید و خشن بزند؟!

آیا فقط می خواسته دیگران به او توجه کنند و دیده شود؟
هدف دیده شدن توجه و کسب احترام است. دیده شدن به قیمت ابراز انزجار و بد و بیراه شنیدن و طرد شدن چگونه ممکن است؟

آیا او  احتیاج به درمان دارد؟
به نظر می رسد معقول ترین پاسخ ممکن همین گزینه باشد. اما اگر چنین است چرا باید بازداشت شود؟

اتهاماتی که به فاطمه وارد شده است یعنی ترویج خشونت، تحصیل مال از طریق نامشروع، توهین به مقدسات، گسترش اباحه گری و تشویق جوانان به فساد دستکم بر اساس تصاویر و فیلم هایی که در اینستاگرام از او منتشر شده دقیق به نظر نمی رسد و از آن مهم تر اینکه هیچ اختصاصی به او ندارد و عناوین اتهامی وی با این کلیت و ابهام درباره بسیاری دیگر از فعالان فضای مجازی نیز صدق می‌کند.

با هر معیاری که به رفتار فاطمه نگاه کنیم - حتی معیارهای مجرمانه موجود در عناوین اتهامی – به نظر می رسد او یک «قربانی» هم باشد و باید به دنبال قاتل روح و روان او هم بگردیم .

ارسال نظر