بایسته ای به نام ورزش
واقعاً ورزش نشاط روحی و جسمی انسان را تأمین می کند و قوه فکری انسان را به تحرک و تکاپو می آورد و باعث می شود نیروی وجود آدمی در مسیری که می خواهدمتمرکز شود.
تاریخ انتشار : 1398/5/27
بازدید : 771
زمان انتشار : 10:24:00

چند سال پیش که به محضر رهبر انقلاب رسیدیم، ایشان توصیه هایی داشتند از جمله آن که سه وظیفه اصلی یک طلبه را برشمردند: معنویت ، علم و سوم ورزش. در باره هر کدام توضیح کوتاهی دادند اما آنچه برای ما تعجب آور بود مورد سوم بود. می دانستیم ورزش مهم است اما تا این اندازه که یکی از سه اصل طلبگی باشد، قابل هضم نبود.

 فکر می کنم امروز بعد از سال ها به این اهمیت پی برده باشم . بعد از دوران تحصیل که ورزش مستمر داشتیم چند سالی هست که در طول هفته غالبا فقط یک روز ورزش می کردم و در ایام تعطیل هم به کارهای عقب مانده و گرفتاری ها می پرداختم. تابستان امسال در پارک کنار منزل ، بعد از نماز صبح ورزش را شروع کردم . در این مدت فهمیدم بسیاری از مشکلات جسمی و روحی ام مربوط به خمودی و بی تحرکی بوده است.

امروز درک کردم ورزش نشاط روحی و جسمی انسان را تأمین می کند و قوه فکری انسان را به تحرک و تکاپو می آورد و باعث می شود نیروی وجود آدمی در مسیری که می خواهدمتمرکز شود. علت این اثرات و بسیاری از اثرات دیگر هم جمله ای است که چندی پیش از شبکه سلامت شنیدم: « بدن انسان برای تحرک درست شده نه برای ایستا بودن » یعنی اگر کسی تحرک بدنی نداشته باشد، در مسیر تکوینی خود حرکت نکرده است. همان طور که اگر انسان گناه و معصیت خدا را انجام دهد به لحاظ تشریعی خلاف رفتار کرده و عواقب آن را باید تحمل کند. اگر کسی ورزش نکرد و همچنین اگر غذاهای غیر طبیعی و نامناسب مصرف کرد، باید بداند که به لحاظ تکوینی خلاف کرده و آثارش را باید تحمل کند. بنابراین تحمل آثار بی تحرکی ربطی به طبیعت و خلقت انسان ندارد و مربوط به انتخاب هایی است که داشته و خلاف مسیر خلقت حرکت کرده است.

شاید کسی بگوید اگر ورزش این قدر مهم است چرا در آیات و روایات تأکید زیادی در باره آن نشده است. علتش این است که ما سبک زندگی خود را تغییر دادیم و الا در زمان گذشته همگان تحرک اولیه را داشتند و اصلا نیازی به تأکید مجدد نبوده است. بنابراین اگر هم تأکیدی هم می شد، بسیار حداقلی بوده است. مانند این که کسی امروز بگوید نان بخورید نان خوردن خوب است!اگر برای مثال کسی نیست که در روز نان مصرف نکند دیگر تأکید بر مصرف آن معنی و فایده ای ندارد.

از جمله آثاری که ورزش دارد و ما همه از آن غافلیم تأثیر آن در اخلاق و تهذیب نفس است. کسی که تحرک بدن خوبی داشته باشد، قدرت مالکیت روحی خوبی خواهد داشت. این مسأله بعد از کمی ورزش کاملاً قابل درک هست. یعنی همان طور که افراد ورزشکار به بدنشان دستور می دهند و می توانند رفتار بدنی خاصی داشته باشند، می توانند به همین منوال به روح خود امر کنند و او را وادار به کاری کنند. حضرت امام جمله بسیار جالبی در باره ورزش دارند که من از پرتال مربوط به آثار ایشان برداشتم: ورزش همان طور که بدن را سالم می کند عقل را هم سالم می کند و اگر عقل سالم شد تهذیب نفس هم باید دنبال آن باشد. همان طور که مشاهده می شود تهذیب ، ورزش و تعقل مانند سلسه های یک زنجیر به هم متصل هست.

انشاءالله همه ما بتوانیم اهل ورزش و حرکت باشیم.

ارسال نظر