در آغوش خدا (توبه)
گفته اند: شبی دزدی به منزل روضه خوانی آمد و تمام اثاثیه او را جمع کرد و به طناب بست. هرچند تلاش کرد که آن را بلند کند و ببرد توانش نرسید. دست آخر دزد گفت: یا علی، روضه خوان جرأت کرد ...
تاریخ انتشار : 1395/12/24
بازدید : 1142
ناشر : قائمیه
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 0
فایل های پیوستی
کتاب در آغوش خدا
این فایل 242 بار دانلود شده است
ارسال نظر