آیین محبت
این کتاب اما‌م‌شناسی از منظر ثامن‌الائمه علی‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام است. عناوین کلی کتاب عبارتند از: ضرورت و لزوم پیشوای معصوم برای مردم، جایگاه امامت در جهان شناسی و انسان شناسی اسلام، شیوۀ شناخت و تعیین امام معصوم، ویژگی های پیشوای امت، امامت خاصه، جدایی از امامت و پیامدهای آن
تاریخ انتشار : 1401/1/18
بازدید : 208
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 0
عقل هر انسان حکم می کند که جامعه نمیتواند بدون نظام و نظم و رهبر باشد، چرا که جامعه بدون پیشوا، گرفتار هرج و مرج می‌شود و امنیت از آن رخت بر می‌بندد و هدایت مردم دشوار می‌شود و اجرای احکام الهی دشوار می‌گردد؛ در نتیجه، دین مردم سست می‌شود و در چنین جامعه ای عموم مردم زیان می‌بینند. امام رضا (ع) نیز بر این مطلب تأکید کرده و با بیانات مختلف آن را توضیح داده اند. یکی از تأثیرات مهم رهبری در جامعه اسلامی آن است که امور دنیوی مسلمانان را نظام مند می‌کند. یعنی نظام مدیریت سیاسی و اقتصادی و نظامی مردم را سامان مند می‌سازد . در نتیجه امور دنیوی مردم به صورت صحیح سازماندهی و اصلاح می‌شود. این نظام مندی نهادها موجب قدرتمندی و عزت مؤمنان در جامعه و در سطح بین المللی می‌شود. همین سازماندهی امور مدیریتی زمینه ساز اجرای حدود و احکام الهی در جامعه می‌شود.
فایل های پیوستی
آیین محبت
این فایل 88 بار دانلود شده است
ارسال نظر