از آگاهان بپرسید ج1 و 2
تاریخ انتشار : 1400/1/7
بازدید : 153
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 658
«تمام احکام تشریعى و عقاید اسلامى از راه اصحاب به ما رسیده است. هیچ کس ادعایى ندارد که از راه کتاب و سنت، عبادت خدا مى‌کند، جز اینکه اصحاب واسطه رساندن این دو مصدر اصلى به تمام مسلمانان در شرق و غرب عالم هستند و از اینکه اصحاب، پس از رسول خدا(ص) اختلاف کردند، متفرق شدند، به هم فحش دادند، یکدیگر را لعن کردند و حتى با هم پیکار نموده و همدیگر را کشتند؛ پس نمى‌شود، بدون هیچ بحث و نقد و اعتراض و تحقیقى، احکام را از آنان فراگرفت و همچنین نمى‌توانیم به نفع یا علیه یکى از آنان داورى کنیم جز اینکه احوال و اوضاعشان را بررسى کرده و تاریخ زندگى آنان را چه در حیات رسول خدا و چه پس از آن، بررسى نماییم و بدین‌سان حق‌جوى را از دنباله‌روى باطل و مؤمن را از تبهکار و مخلص را از منافق و مرتد را از شاکر جدا ساخته و تشخیص دهیم».
فایل های پیوستی
از آگاه هان بپرسید
این فایل 45 بار دانلود شده است
ارسال نظر