ولاء و ولایت ها
موضوع «ولایت» و «ولیّ» از مهمترین موضوعات در مکتب جهانشمول اسلام است. استاد شهید مطهری در این کتاب، این موضوع را از ابعاد و جوانب گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌اند. ایشان پس از ارائه تعریفی جامع از واژه «ولایت» و «ولیّ» و نیز موارد استعمال لفظ «مولی»، به تقسیم ولاء به ولاء منفی و ولاء اثباتی (عام و خاص) می‌پردازند. بخش اعظم کتاب به بیان مشروح انواع ولاء اثباتی خاص اختصاص داده شده است. در این بخش، مباحث جالبی مانند عصمت پیامبر و امام، شئون گوناگون پیامبر اکرم(ص)، ولایت تکوینی، معجزه و... مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
تاریخ انتشار : 1398/8/14
بازدید : 223
سال نشر : 0
تعداد جلد : 0
صفحات : 136
فایل های پیوستی
ولاء و ولایت ها
این فایل 90 بار دانلود شده است
ارسال نظر