آزادی اندیشه در قرآن
این مقاله اولین مقاله پژوهشی چاپ شده ام است. که در سال 76 در مجله پژوهشکده علوم قرآنی دانشگاه رضوی به چاپ رسید
تاریخ انتشار : 1399/10/5
بازدید : 275

دوره دانشگاه رضوی به پایان رسیده بود . حدود بیست و هفت سالم بود. وقتی از مسیری در کریدور دانشگاه رد می شدم اطلاعیه ای نظرم را جلب کرد که از دانش آموختگان علاقمند خواسته بودند تا ضمن امتحان و گزینشی که می شوند به پژوهشکده علوم قرآنی ملحق شوند. من که رشته ام فلسفه و کلام بود نمی توانستم اما با علاقه ای که به پژوهش داشتم با صحبت ها و ابراز برخی توانایی ها بالاخره اولین میز پژوهشی داخل سالن علوم قرآنی را مال خودم کردم.  یادم هست حسابی لذت بردم. میزم دوطرفه بود وسطش هم قفسه قرار داشت. کتاب ها رو بالای قفسه گذاشتم و با علاقه تمام مطالعه می کردم.یادآوری آن لحظات واقع ارزشمند است که بیش از پیش در مسیر تحقیق قرار گیرم.

 مسؤولان دانشگاه مجوز نگرفته بودند و شاید هم نمی خواستند بگیرند مجله را به صورت یک مجله داخلی نگهداشته بودند تا هم بچه مغرور نشوند و هم توانایی بچه ها را بسنجند. البته بعد از این که ما برای ادامه تحصیل به دانشگاه قم رفتیم مجوز رو گرفتند.

آن موقع تازه آقای خاتمی روی کار آمده بود. دنیایی از پرسش های مختلف برای جوانان در زمینه های مختلف مانند آزادی و حقوق بشر و جامعه مدنی و ... مطرح شده بود. پرسش هایی که برای دنیای غرب و حتی مبانی اسلامی تازگی نداشت اما با جوسازی هایی که شده بود گویا اولین بار است که این مطالب مطرح می شود. موضوع خودم رو انتخاب کردم جنجالی ترین مبحث آن موقع یعنی آزادی اندیشه که قرار بود بنا به صبغه مجله در علوم قرآنی بحث شود. رییس پژوهشکده که شنیدم الان رئیس بنیاد پژوهش های آستان قدس هست با کلی اکراه قبول کرد. حق هم داشت نوعی موضعگیری در تمام محیط ها به ویژه محیط های اسلامی نسبت به این مباحث وجود داشت. یادم نمی رود که حتی در مسیر راه دانشگاه به منزل و ... در باره مطالبی که قرار بود بنویسم فکر می کردم. تمام وجودم را کارپژوهشی در باره تعقل و فکر و آزادی انسان در این باره تسخیر کرده بود... وقتی مقاله را می خوانم می دانم که سطح آن چندان قوی نیست اما برای اولین بار بد نبود ... به جای خودنمایی و تهیه منابع متعدد بیشتر فکر می کردم و این همان چیزی است که امروز کمتر وجود دارد ...

 
موارد مرتبط
فایل های پیوستی
آزادی اندیشه در قرآن
این فایل 88 بار دانلود شده است
ارسال نظر