یک داستان ترسناکِ مسخره
کم میری جلومیبینی چندنفربااسلحه ولباس نظامی وایسادن میگن سریعترخونه روترک کنید،شک میکنی خوابی یابیدار؟آخه یعنی چی؟اعتراض میکنی،دادمیزنی طرف میگه حرف نباشه سریع تر خونه روتخلیه کنید،توهمین لحظات همسرت که بچه کوچیک بغلشه اونم اعتراض میکنه وبحث ودرگیری بالامیگیره ،درعین ناباوری همسروکودک خردسالتوباچندشلیک گلوله میکشن
تاریخ انتشار : 1399/3/4
بازدید : 189

 


توذهنت تصورکن باخانوادت نشستی توخونه ات ،داری شام میخوری یاتلویزیون میبینی یاباکوچولوهات بازی میکنی،
یدفعه یه صدای خیلی بلند میشنوی، سریع خودتومیرسونی ب محل صدا،میبینی چندنفربالگددرب خونتوشکستن وواردخونه شدن،اولش یکم میترسی درکناراین ترس یه حس غیرت وعصبانیت هم داری که یعنی چی؟ ایناکی هستن،باچه اجازه ای واردخونه ی من شدن،اصلا غلط می کنید ب زور وارد خونه من شدید


یکم میری جلومیبینی چندنفربااسلحه ولباس نظامی وایسادن میگن سریعترخونه روترک کنید،شک میکنی خوابی یابیدار؟آخه یعنی چی؟اعتراض میکنی،دادمیزنی طرف میگه حرف نباشه سریع تر خونه روتخلیه کنید،توهمین لحظات همسرت که بچه کوچیک بغلشه اونم اعتراض میکنه وبحث ودرگیری بالامیگیره ،درعین ناباوری  همسروکودک خردسالتوباچندشلیک گلوله میکشن
.
.
حالاهمون لحظه که به راحتی زن وبچه ات وکشته شدن سرتوازپنجره میکنی بیرون ک دادبزنی آی مردم کمک...ولی میبینی توهمه خونه های محل همین اتفاق افتاده...🥀وهمه مجبورشدن خونه هاشونوخالی کنن

زمان امیدالمومنین به یکی ازشهرهای اسلامی حمله شد خبربه گوش حضرت رسیدفرمود مردهاچیکارکردن؟گفتن هیچکاری،حضرت ناراحت شدن وفرمودن:اگرمسلمانی ازاین شنیدن اتفاق بمیرد نبایدتعجب کرد.ودرادامه باعتاب فرمود:مگرچندین باربه شمانگفتم که توخونه هاتون نشینید وبریدخارج ازمرزها بادشمن بجنگیدوگرنه ضربه میخورید
(خطبه ۲۷نهج البلاغه)
بله اگرمسلمونی"نباید"نسبت ب ظلم به هرمسلمون دیگرتوهرجای دنیا بی تفاوت باشی ،اگه بی تفاوت باشی یه روزی همین بلا سرخودت میاد،
وتوبااین سکوتت کارظالمان تاییدکردی
#مهدیه _تقی زاده

موارد مرتبط
ارسال نظر