کتاب آتش و خشم
صف های طولانی در برابر کتاب فروشی ها با وجود سرمایی شدیدی که در شرق امریکا حاکم است، برای تهیه این کتاب تشکیل شده است
تاریخ انتشار : 1396/10/17
بازدید : 424
منبع : روزنامه خراسان ,

 

کتاب آتش و خشم.JPG

موارد مرتبط
ارسال نظر