فلسفه خلقت ، محبت و قیام حضرت اباعبدالله علیه السلام (جلسه اول)
خداوند وقتی دید فرشتگان معتقدند که خود عشق ورزی بیشتری نسبت به انسان دارند و انسان را لایق چنین ارتباطی میان او و خدا نمی دانند، در آن هنگام یکی از زیباترین و عاشقانه ترین مضامین خودش را بیان فرمود: «انی اعلم ما لاتعلمون»
تاریخ انتشار : 1396/7/1
بازدید : 614

در روز خلقت حضرت حق جل و علا فرمود: «انی جاعل فی الارض خلیفه» من جانشینی بر روی زمین قرار می دهم. فرشتگان عرض کردند: «اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء» آن کسی که قصد داری جانشین خودت کنی هم شهوت بسیار دارد و منجر به فساد زمین می شود. هم غضب دارد و منجر به خونریزی و قتل و ظلم می شود. این در حالی است که «و نحن نسبح بحمدک» ما تسبیح گوی توییم و با تمام وجودمان حمد و ثنای تورا می گوییم. جمله دوم فرشتگان می فهماند که خدا دنبال تسبیح و تحمید بود. اگر چنین امری را نمی خواست که آنان نمی گفتند تسبیح و تحمید حقیقی از آن ماست. اما خدا چرا دنبال تسبیح و تحمید است. به نظر می رسد تسبیح رمز و راز عاشقی است. هیچ موجودی نیست که تسبیح و تحمید کسی را کند اما به طور واقعی یا دست کم به طور تصوری و وهمی عاشق او نباشد. وقتی کسی عاشق کسی است او را از هر عیب و نقصی مبرا می داند و بعد هم دائم از خوبی های او سخن می گوید. امکان ندارد کسی  عاشق کسی باشد اما در ذهنش او را دارای عیب و بدی بداند و بعد هم ثنایی از زبان یا قلبش برنخیزد.   

خداوند وقتی دید فرشتگان معتقدند که خود عشق ورزی بیشتری نسبت به انسان دارند و انسان را لایق چنین ارتباطی میان او و خدا نمی دانند، در آن هنگام یکی از زیباترین و عاشقانه ترین مضامین خودش را بیان فرمود: «انی اعلم ما لاتعلمون» من چیزی را می دانم را که شما را نمی دانید. معمولاً کسانی که خیلی چیزی را دوست دارند و افراد دیگر از کارهای عاشقانه کسی سر در نمی آورد می گوید شما نمی توانید بفهمید من چه می گویم. خدا هم دقیقاً همین را فرمود. شما از توانایی عشق ورزی انسان بی اطلاعید. انسان هایی در زمین زندگی خواهند کرد که حاضرند علی رغم شهوت و غضب خود باز من و اراده ام را برگزینند. این همان معنای عشق ورزی است.

حضرت امام حسین علیه السلام نیز درست همین گونه بود. او علی رغم آن که بنا به انسان بودنش شهوت و غضب داشت اما تمام امور زیبای زندگیش و حتی امور عادیی هر فردی دارای آن است را برای رخ محبوبش فدا نمود.... (بقیه در جلسه بعد)

موارد مرتبط
ارسال نظر