امام علی علیه السلام
المصدر : مستدرك الوسائل، ج 2، ص 366

الحدیث :

اطیبُ شیٍ فی الجنَّةِ و اَلَذّهُ حُبُّ اللهِ و الحبُّ فی اللهِ و الحمدُ للهِ ربِّ العالمین.

ترجمة الحدیث :

 نیكوترین و لذیذترین چیز در بهشت محبت و دوستی خداوند و دوستیِ در راه خدا و حمد و ستایش پروردگار جهانیان می باشد.

الموضوع : انتظار حضرت مهدی
إرسال الرأی